Πολεοδομικές Μελέτες

 
 
 
 
Το τεχνικό γραφείο Topoinfo.gr αναλαμβάνει πολεοδομικές μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα:

α)
Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
β) Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας οικοπέδου
γ) Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής
δ) Πράξη τακτοποίηση και αναλογισμού οικοπέδων
ε) έκδοση άδειας μικρής κλίμακα