Πολεοδομικές Μελέτες

 
 
 
 
Το τεχνικό γραφείο Topoinfo.gr με γραφεία σε Αθήνα, Γλυκά Νερά & Μέγαρα αναλαμβάνει πολεοδομικές μελέτες. Πιο συγκεκριμένα:
 
α) Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 
β) Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας οικοπέδου
 
γ) Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής
 
δ) Πράξη τακτοποίηση και αναλογισμού οικοπέδων