Κτηματολόγιο

 
 
 
 
 
 
Το τεχνικό γραφείο Topoinfo.gr με γραφεία σε Αθήνα, Γλυκά Νερά & Μέγαρα αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με το εθνικό κτηματολόγιο και δασικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα:

α)
Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο εθνικό κτηματολόγιο.
β) Εντοπισμοί ακινήτων.
γ) Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας.
δ) Σύνταξη ενστάσεων ιδιοκτησίας.